Spotkanie inauguracyjne Klubu "Gazety Polskiej" w Andrychowie

W dniu 8 października 2012 r. odbyło się spotkanie, podczas którego grupa osób z Andrychowa przy współpracy z przedstawicielami Klubu "Gazety Polskiej" w Opolu powołała do życia Klub "Gazety Polskiej" w Andrychowie.
Gośćmi ze strony Klubu "Gazety Polskiej" w Opolu byli: Ryszard Szram - przewodniczący Klubu "GP", Magda Kalicka, Jan Kołodrub, Klaudiusz Szkudlarek
Andrychów reprezentowali: Marian Gałosz, Adam Gałosz, Jan Hornik
Przewodniczącym nowego Klubu "GP" w Andrychowie został p. Marian Gałosz
Przewodniczący Klubu "Gazety Polskiej" w Opolu podzielił się z przedstawicielami nowo powstałego Klubu swoim kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu klubu, oraz przekazał kilka niezbędnych dokumentów i informacji przydatnych w działalności klubowej, takich jak: Karta Klubów "Gazety Polskiej", działalność Klubu "Gazety Polskiej" w Opolu, organizacja miesięcznic Katastrofy Smoleńskiej (sprawy formalne i urzędowe), wzory identyfikatorów klubowych, materiały propagandowe i inne.
Po rzeczowej wymianie poglądów i sympatycznej dyskusji zaprosiliśmy początkujących kolegów do Opola celem praktycznego spojrzenia na naszą klubową działalność.
Spotkanie zakończyło się obustronną deklaracją stałej współpracy między naszymi klubami.

Magdalena Kalicka


Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.