"Koniec z dyskryminacją Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny(II) przez Republikę Federalną Niemiec".Klub "Gazety Polskiej" Berlin-Brandenburg pomógł zorganizować demonstrację w dniu 8 maja 2012 roku przez Niewidome Cywilne Ofiary Wojny(II). Pomoc udzieliły dzieci ofiar masowych rostrzeliwań dokonywanych przez zbrodniarzy niemieckich na okupowanym narodzie polskim.

Motto demonstracji:
" Schluss mit Diskriminierung blinder Zivilskriegsopfer durch Bundesrepublik Deutschland"; "Koniec z dyskryminacją Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny(II) przez Republikę Federalną Niemiec".

67 rocznica zakończenia II wojny światowej wywołanej napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę w dniu 1 września 1939 roku a od 17.09.1939 pomocnicza Niemcom bestialska napaść sowietów-siepaczy Stalina na Polskę(zdradziecki nóż w plecy). Demostranci to Polacy, którzy przeżywają gehennę życia, utracili za sprawą zbrodni wojennych Niemców nazistów jeden z najcennniejszych darów od naszego Stwórcy, Wszechmogącego Pana Boga, wzrok. Wysyłane przez niewidomych prośby o odszkodowanie do władz niemieckich napotykają tylko na odmowę oraz ogromną ignorancję.Hucpą działań władz niemieckich jest dzielenie ofiar wojny. Poszkodowani niewidomi z byłych terenów Rzeszy Niemieckiej otrzymują wsparcie finansowe, pozostali poszkodowani traktowani są jak natręci. Taka dyskryminacja zrodziła uzasadniony sprzeciw i poszkodowani postanowili, że najlepszą formą porozumienia z władzami niemieckimi jest dalszy protest w celu uzyskania słusznego zadośćuczynienia za niewyobrażalne kalectwo. Instytucje UE szczególnie zalecają demonstrację jako najlepszą formę porozumienia.
Członkowie KGP Berlin-Brandenburg zwrócili się z prośbą do panów ambasadorów państw aliantów z II wojny światowej o pomoc i opiekę nad demonstrantami Polakami, ofiarami niemieckiego nazizmu, w dniu 8 maja 2012,po odmowie pomocy ze strony władz polskich

Szanowna pani,
W nawiązaniu do pani wystąpienia do pana ambasadora w temacie uczestnictwa pracowników ambasady w jutrzejszej demonstracji pod Urzędem Kanclerskim uprzejmie informuję, że status placówki dyplomatycznej całkowicie wyklucza angażowanie się dyplomatów w jakiekolwiek demonstracje, tym bardziej w kraju swojej akredytacji.
W związku z powyższym pani prośba nie może zostać uwzględniona.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Skórko
Konsul Generalny
Ambasada RP w Berlinie
Generalkonsul
Botschaft der Republik Polen in Berlin
Richard-Strauss-Str.11, 14193 Berlin
(0049)30 22313201
mariusz.skorko@msz.gov.pl

Takie słuszne zwrócenie się o pomoc do przyjaciół z UE i USA członków KGPBerlin-Brandenburg po niekorzystnym orzeczeniu sądu w Hadze może pomóc w uzyskaniu odszkodowań dla ofiar od niemieckiego rządu.Zostaną zaproszone do relacji z demonstracji zagraniczne media. Pragniemy podkreślić,że nasi starsi bracia w wierze (Jewish Claims Conference) słusznie otrzymali od rządu niemieckiego ponowne odszkodowanie w kwocie 485 mln euro ,które będzie wypłacane od 2012 roku .

Klub "GP" Berlin-Brandenburg

Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.