Spis artykułów

23.05.2012 r. - Pierwsze spotkanie robocze Budapesztańskiego Klubu "Gazety Polskiej".
19.05.2012 r. - Prezentacja Klubu "Gazety Polskiej" w Budapeszcie
19.05.2012 r. - Powstanie Klubu "Gazety Polskiej" w Budapeszcie