Działalność Klubu "Gazety Polskiej" w Filadelfii

Klub Gazety Polskiej w Filadelfii powstał 19 stycznia 2013 roku. Stała siedziba Klubu jest Dom Polski przy 9150 Academy Rd. Filadelfia.

Jak do tej pory zorganizowaliśmy następujące spotkania:
3 marca - Spotkanie z Anita Gargas i Ewa Stankiewicz w Nowym Jorku
7 kwietnia - Msza św. za ofiary katastrofy nad Smoleńskiem, Wystawa Od Katynia do Smoleńska i spotkanie z ekspertami Prof. Nowaczykiem i Berczyńskim w Domu Polskim przy Academy Rd. w Filadelfii
14 kwietnia - Msza Święta za Ojczyznę i Ofiary Katastrofy nad Smoleńskiem w kościele św. Jana Kantego
4 maja - spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim w Domu Polskim w Filadelfii
5 maja - udział Klubu GP w uroczystościach rocznicy Konstytucji 3 maja w Amerykańskiej Częstochowie
24-26 maja dwóch przedstawiciele naszego klubu wzięli udział w VIII Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
1 czerwca - spotkanie z reżyserką Majka Dłużewską w towarzystwie Prof. Nowaczyka i Berczyńskiego i wyświetlenie jej filmów "Testament" i "Córka" (Dom Polski)2 czerwca - udział w przygotowaniu 30 rocznicy kapłaństwa Ks. Konstantego w parafii Sw. Jana Kantego
9 czerwca - odbędzie się Msza za Ojczyznę i spotkanie z Prof. Krasnodębskim.Klub "Gazety Polskiej" w Filadelfii, przy współpracy z Klubem "Gazety Polskiej" w Nowym Jork, 4 maja gościł w Domu Polskim Pana Krzysztofa Wyszkowskiego. Gość udzielił nam prelekcji, potem odpowiadał na pytania zebranych i podpisywał swoja książkę "Glowa w mur".

W każda drugą niedziele miesiąca, Klub Gazety Polskiej organizuje Mszę Świętą za Ojczyznę i Ofiary tragedii smoleńskiej. Najbliższa Msza Święta odbędzie się 12 maja. Msza Św. jest odprawiana w Kościele Świetego Jana Kantego 4415 Almond St. Filadelfia.
Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.