Spotkanie z historykiem Leonem Popkiem

W dniu 20.06 Kraśnicki Klub "Gazety Polskiej" w ODK "Czerwoniak" przy pomocy ze strony władz samorządowych zorganizował spotkanie z historykiem Leonem Popkiem. W związku z 70 Rocznicą apogeum zbrodni na ludności polskiej Wołynia i Kresów Wsch. II Rzeczypospolitej dr Leon Popek nakreślił sytuację Polaków-mieszkańców tych terenów oraz omówił ich eksterminację, dokonaną przez OUN-UPA i miejscową ludność. Podał również przykłady szlachetnych postaw Ukraińców, pomagającym Polakom. Wykład był ilustrowany filmem dokumentalnym "Śmierć po raz setny", po którym odbyła się dyskusja i podpisywanie książek autora.

Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.