W dniu 16 listopada 2011 w Mysłowickim klubie jeździeckim Purus, odbyło się spotkanie Klubów Gazety Polskiej regionu Śląsko-Zagłębiowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący klubów z Gliwic, Mysłowic, Mikołowa, Tychów, Ziemi Gliwickiej, Zabrza, Chorzowa, Katowic oraz Dąbrowy Górniczej. Podczas zebrania wybrano koordynatora w klubów GP, na którego wybrano przewodniczącego klubu z Dąbrowy Górniczej pana Józefa Kowalskiego. Sekretarzem wybrany został wiceprzewodniczący klubu GP w Dąbrowie Górniczej - Tomasz Sarwa. Dalszą część spotkania została poświęcona zadaniom, i wyzwaniom jakie stoją przed klubami w najbliższym czasie, w czasie dyskusji omówione zostały działania, na najbliższe trzy miesiące.

Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.