Spis artykułów

09.12.2012 r. - Paryż przeciwko legalizacji związków homoseksualnych

17.11.2012 r. - Paryż przeciwko legalizacji związków homoseksualnych

11.11.2012 r. - 11-go listopada 2012 roku w Paryżu - Manifestacja w 94 rocznice Niepodległości.

01.11.2012 r. - Wszystkich Świętych w Montmorency pod Paryżem.

29.09.2012 r. - Polonia paryska w marszu "Obudź się Polsko"

20.09.2012 r. - Spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim i Pawłem Piekarczykiem w Paryżu

23.06.2012 r. - Polacy w Paryżu mówią "NIET" i wyszli na ulice.

2012 r. - Projekcja filmu JEDEN POKÓJ. Działalność Klubu "GP".

30.10.2011 r. - Manifestacja

31.08.2011 r. - Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

18.06.2011 r. - Spotkanie z p. Antonim Macierewiczem

07.06.2011 r. - Spotkania klubu "GP" w Paryżu

29.05.2011 r. - Projekcja filmu "10.04.10" oraz spotkanie z red. Anitą Gargas.

05.2011 r. - Spotkania klubu "GP" w Paryżu - Bezpieczenstwo polskich danych w sieci - do kogo naleza nasze dane?.